Home Cv-ul meu Ajutor Despre
Home → Termeni si conditii de utilizare

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI HR.MD


Introducere

Acest document “Termeni şi condiţii” stipulează condiţiile de utilizare ori de accesare a site-ului “hr.md”, ori utilizarea serviciilor oferite de acest site. Reprezintă o convenţie între IDS Consulting, în calitatea sa de administrator şi proprietar al acestui site, şi orice persoană care vizitează ori accesează site-ul. Neacceptarea acestor condiţii obligă persoana ori compania de a nu mai utiliza serviciile oferite prin intermediul acestui site de către IDS Consulting. Folosirea, adică utilizarea şi vizitarea, în continuare a acestui site reprezintă acceptarea în întregime a tuturor condiţiilor stipulate în acest document, inclusiv a oricăror modificări ulterioare. Orice modificări pot fi făcute în continuare de către IDS Consulting.

Tipuri de utilizatori

Acest site poate fi folosit în trei modalităţi :

  • membru simplu înregistrat – persoana respectivă s-a înregistrat pe site şi este în căutare de lucru şi are în baza noastră de date un CV sau şi-a completat profilul personal;
  • membru de tip companie înregistrată – membru dat este o companie care poate folosi serviciile site-ului cu scopul de angaja personal nou;
  • oaspete – acest utilizator poate face doar c ă utări şi poate recomanda unui prieten serviciile noastre. Acest tip de utilizator nu se bucură de serviciile utile oferite membrilor înregistraţi.

Utilizatorii site-ului care sunt înregistraţi sunt obligaţi să nu divulge parola de acces ori numele de user. Dacă utilizatorul încalcă această obilgaţie, el este responsabil pentru orice consecinţe, iar IDS Consulting nu îşi asumă nici o răspundere in acest caz.

Utilizatorii sunt obligaţi să înştiinţeze IDS Consulting despre orice tentative de utilizare neautorizate a parolei şi numelui de user ori cînd acest lucru se face de către o persoană neautorizată sau care nu este înregistrată ca membru.

CV-urile

IDS Consulting are dreptul să utilizeze CV-urile sau informaţiile din acestea pentru prestarea adecvată a serviciului oferit. CV- urile vor fi stocate în baza de date. Ele vor fi accesate de către companiile la care membrii simpli au aplicat. Utilizatorii trebuie să înţeleagă şi să accepte acest mod de utilizare a CV-urilor lor.

Date şi informaţii

Orice utilizator care vrea sa fie înregistrat este obligat sa furnizeze date şi informaţii exacte, actuale şi reale. Inregistraţi ca membri, utilizatorii respectivi acceptă ca IDS Consulting să utilizeze şi să prelucreze datele personale transmise către site ori către IDS pentru prestarea serviciului.

Furnizarea de către utilizatori a oricaror date şi informaţii false este interzisă, iar răspunderea in acest caz aparţine respectivilor utilizatori şi nu IDS Consulting.

Materialele şi informaţii

Informaţiile expediate de către orice membru înregistrat nu trebuie să prejudecieze o a terţă persoană în nici un mod. Dreptul de autor a nici unei persoane nu trebuie sa fie cumva prejudeciat prin aceste informaţii. IDS Consulting nu îşi asumă nici o răspundere în acest caz. Persoana care a încălcat acest lucru va purta toata raspunderea.

IDS Consulting are drepturi exclusive asupra oricăror informaţii ajunse prin intermediului acestui site. Drepturile, inclusive cel de autor, apraţin IDS Consulting. Toţi utilizatori inţeleg şi acceptă acest lucru. Singura excepţie este doar în situaţia în care IDS Consulting şi persoana care a transmis către site ori catre IDS Consulting materiale vor conveni explicit că IDS Consulting are dreptul de publicare pe site pentru materialul respectiv, fără a se transmite către IDS Consulting dreptul de autor. Nici un material introdus pe site nu poate fi reprodus, copiat ori multiplicat în orice mod decât cu permisiunea scrisă a IDS Consulting.

Se interzic informaţii de genul:

  • care conţin materiale obscene ori cu conţinut obscen sau pornografic;
  • care conţin materiale defăimătoare sau jignitoare;
  • care conţin materiale având un conţinut cu caracter rasial ori discriminatoriu;
  • care conţin materiale care conţin viruşi;
  • care conţin materiale care prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane ori alte drepturi;
  • care conţin viruşi, cai troieni sau altele similare care pot conduce la perturbarea funcţionării site-ului ori a servicului ori la deteriorarea în orice mod a datelor şi informaţiilor de pe site ori oferite de acesta;
  • care conţin materiale de orice fel fără permisiunea IDS Consulting ori cu încalcarea regulilor sau indicaţiilor date de IDS Consulting privind postarea de materiale pe site.

Obligaţiile utilizatorilor

Utilizatorii site-ului înteleg şi acceptă că IDS Consulting utilizează "cookies" şi identifică adresele IP ale utilizatorilor, pentru a determina o serie de date privind preferinţele vizitatorilor, paginile din site ori paginile de web vizitate, caracteristicile computerelor utilizate pentru vizitarea site-ului ori alte date care permit IDS Consulting prestarea serviciului în cele mai bune condiţii.

Utilizatorii îşi asumă obligaţia de a nu introduce orice fel de viruşi pe site ori în mesajele transmise altor utilizatori şi de a se abţine de la orice fel de acţiuni de tipul "flooding", "spamming", "mailbombing" or "crashing", precum şi de la trimiterea de mesaje nesolicitate către orice alt utilizator.

Este interzisă, de asemenea, utilizarea de către utilizatori a oricaror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea funcţionarii site-ului ori serviciului sau la impiedicarea ori tulburarea în orice mod a funcţionării acestora.

Utilizatorii îşi asumă obligaţia de a nu utiliza informaţiile ori facilitaţile oferite de site ori de serviciu în orice scopuri contrare intereselor IDS Consulting ori altor utilizatori, şi de a nu accesa fără autorizarea expresă a IDS Consulting ori în alte modalitaţi decât cele permise de IDS Consulting, baza de date a site-ului, ori informaţiile şi materialele postate pe site.

Drepturile IDS Consulting

In caz că persoana sau membru a încălcat prevederile sus menţionate, IDS Consulting poate să interzică accesul acestei persoane sau mebru pe site. IDS Consutling poate să adreseze acestei persone sau membru un avertisment ori va putea restricţiona temporar accesul pe site ori prestarea oricărui alt serviciu oferit de IDS Consulting acestei persoane sau membru. Aceste măsuri pot fi facute fără nici un avertisment prealabil.

In viitor IDS Conslting poate schimba oricare prevedere a acestui document. Utilizatorul ori oricare membru înregistrat va accepta aceste condiţii din momentul utilizării oricarei functionalităţi oferite de acest site. In caz că utilizatorul nu este de acord cu aceste condiţii el este obligat să înceteze folosirea site-ului ori oricărui serviciu oferit prin intermediul acestui site.

© Copyright 2019, IDS Consulting         Termeni si conditii de utilizare       Trimite-ne parerea ta
info@hr.md     На русском языке